Vælg moduler

Du kan se en oversigt over alle modulerne her, hvor du også kan se hvilke moduler, der er afhængige af hinanden. Når du har fundet de 4 eller 5 moduler, din lærling skal have som en del af sin uddannelse, skal du downloade og udfylde den pdf-blanket, du finder nedenfor.

Blanketten sender du efterfølgende til den skole, din lærling går på. Det er vigtigt, at du sender til skolens sikker-mail, da der er personoplysninger i blanketten. Du behøver ikke at skrive den under, inden du sender den. Skolen kvitterer for modulvalget samtidig med, at de færdigregistrerer uddannelsesaftalen.

God fornøjelse med jeres samarbejde og din lærlings uddannelsesforløb.

Download blanket til valg af moduler

Offshore 7