Når I har indgået uddannelsesaftalen og signeret den digitalt på lærepladsen.dk, skal I efterfølgende vælge de moduler, lærlingen skal have. Når I har udfyldt uddannelsesaftalen, modtager I en kvitteringsmail fra lærepladsen.dk, som indeholder et link til elektrikeruddannelsen.dk/modulvalg. Her finder I en vejledning til, hvordan I vælger moduler. Skolen kvitterer for modulvalget, samtidig med at de færdigregistrerer uddannelsesaftalen.

Vi anbefaler, at virksomheder indgår en fuld aftale med lærlingen og vælger moduler i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen, og senest en måned efter lærlingen starter på hovedforløbet.

Du kan læse mere om de forskellige aftaletyper her.

Er din lærling EUX-elektriker, er der allerede planlagt moduler for din lærling, og du skal ikke gøre mere.

Når skolen har godkendt uddannelsesaftalen, kan virksomheden se oplysninger om uddannelsesaftalen og lærlingens skoleophold m.v. på lærepladsen.dk

Service 4
Industri 20

Hvad skete der med den nye platform til indgåelse af uddannelsesaftaler?

TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med Dansk El-Forbund og EVU (El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat) gennem nogen tid forsøgt at få lavet en fuld digitaliseret proces for uddannelsesaftaler og modulvalg på elektrikeruddannelsen.dk.

Løsningen fungerer desværre ikke optimalt, så nu sadler vi om.

Vi kan desværre ikke omlægge det hele på en gang, så derfor indfaser vi nu en ny model i to etaper.

Fase 1 (1. halvår 2023)

I denne fase indgås uddannelsesaftaler som beskrevet ovenfor, og modulvalget noteres på en pdf-blanket, som sendes til skolens sikkermail. Virksomheder og lærlinge se alle de 32 forskellige moduler, og hvordan de forskellige moduler hænger sammen her.

Overblik over lærlinges aftaler og skoleperioder kan ses på lærepladsen.dk

Fase 2 (4. kvartal 2023)

I løbet af 2023 bliver systemet sat op, så processen med indgåelse af uddannelsesaftaler og valg af moduler er fuldt digitaliseret. I møder en digital blanket og ikke en pdf-blanket. Det vil sige, at virksomheden fuldt digitalt vælger moduler, vælger skole og herefter sendes modulvalget digitalt til erhvervsskolen.

Bygningsautomatik 3

Har du brug for hjælp?

Undervisningsministeriets vejledning til digitale uddannelsesaftaler finder du her. Har I spørgsmål til uddannelsesaftaler og modulvalg, kan I kontakte den lokale erhvervsskole eller El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på evu@evu.dk eller telefon 3672 6400